XÀ GỒ

Dùng làm khung, kèo thép cho nhà xưởng, đòn tay thép cho gác đúc, …

Danh mục: