THÉP LÁP (THÉP TRÒN ĐƠN ĐẶC)

Dùng trong chế tạo các loại công cụ, phụ tùng trục cán, chi tiết máy, …

Danh mục: