THÉP HÌNH CHỮ H

Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, cơ khí chế tạo, …

Danh mục: Từ khóa: