Sử dụng cho mọi công trình xây dựng, có đường kính danh nghĩa từ 10mm - ...

Ứng dụng trong công nghệ cán kéo, xây dựng dân dụng

Dùng trong công trình xây dựng công nghiệp và gia dụng.

Dùng trong công trình xây dựng công nghiệp và gia dụng.