Ứng dụng rất phổ biến trong các công trình xây dựng dân dụng, khung giàn,...

Dùng trong chế tạo các loại công cụ, phụ tùng trục cán, chi tiết máy, ...

Dùng trong xây dựng dân dụng, chế tạo máy cơ khí, cầu thang ...

Dùng làm khung, kèo thép cho nhà xưởng, đòn tay thép cho gác đúc, …